PROGRAM FÖR UTBILDNINGSDAGEN I KARLSTAD 8/10 2020


Karolinen konferens, Våxnäsgatan 10, Karlstad

Moderator: Sven Alhbin
08.15-09.00
Incheckning & frukostfika
09.00-10.00Moderator Sven Alhbin inleder med att presentera Svenska Narkotikapolisföreningen, dagens program och hålltider. Han fortsätter sedan med att tala om Narkotikaflödet i landet och vilken inverkan Polisens nya narkotikastrategi kommer att få på bekämpningen. Dessutom presenterar han polisens och samverkanspartnernas nya inriktningar för att få bukt med det grova våldet i kriminella miljöer där narkotikaproblematiken alltid spelar en stor roll. Biträdd av polis från regionen.
10.00-10.10Paus, bensträckare
10.10-11.00Vad har hänt i Colorado efter legaliseringsprocessen - sett ur våra ögon!
Johan Ekström, Polisen och Alexander Löfström, Kriminalvården gjorde hösten 2019 en studieresa till Colorado. Där jobbade de med den lokala och federala polisen, fick del av deras erfarenheter och iakttog under resans gång legaliseringens baksida: lukten av cannabis kändes överallt och 12-13 åringar satt påverkade på gatorna. Denver har invaderats av narkotikaturister och den utlovade argumentet att polisen kunde frigöra resurser och jobba med annat än cannabis har misslyckats.
11.00-11.10Paus, frukt
11.10-12.00Droghjälpen – Ett första steg till förändring
Till Droghjälpen kan alla personer som berörs av droger höra av sig – helt anonymt och från hela landet. Kontakten kan handla om motiverande samtal, information, rådgivning och vägledning för vidare hjälp.
Ann-Sofie Johansson som är rådgivare på Droghjälpen berättar om verksamheten och vad hon som rådgivare möter. Hon tydliggör på vilket sätt tjänsten kan vara till hjälp och går igenom vad målgruppen efterfrågar, vad skillnaderna är mellan anonymt stöd och behandling samt vikten av olika vägar till att få hjälp. Hon har även projektlett en studie om internetbaserat stöd för cannabisanvändare och kommer att dela med sig om vad resultatet visade.
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00Preparat och trender i Sverige och i omvärlden
Tillgången på legala och illegala droger ökar i rask takt över hela världen. Drogerna blir allt mer potenta, priserna sjunker och missbruket ökar. Starka krafter driver på utvecklingen i takt med att kraven på avkriminalisering och legalisering ökar. Skiljer sig trenderna i Sverige från övriga Europa och vilka är de vanligaste preparaten?
Gunnar Hermansson ger i föreläsningen en övergripande bild av situationen och de senaste trenderna samt var man kan söka information om preparat, tecken och symtom.
14.00-14.10Paus, bensträckare
14.10-14.50Varför förbjöds cannabis – och hur kan den då säljas som ”medicin”?
Pelle Olsson, vetenskapsjournalist och författare till en rad böcker och skrifter om cannabis, berättar om drogens historia och varför den blev förbjuden. Han presenterar också de senaste forskningsrönen om skadeverkningar och medicinsk användning. Vi får även kompletterande inblickar från USA och Kanada utifrån Johan Ekströms och Alexander Löfströms föreläsning på förmiddagen.
14.50-15.10Eftermiddagsfika
15.10-15.50Forts Pelle Olsson
15.50-16.00Frågor, avrundning, avslutning. Tack och på återseende!
För mer information, ring 031-797 79 55 eller maila: info@snpf.org
Sven Alhbin
Moderator Sven Alhbin, fd ordförande i SNPF och pensionerad chef för Länskriminalpolisen i Västra Götaland med mångårig erfarenhet av narkotikabrottslighet och gängkriminalitet. Sven ger en översikt över narkotikasituationen och gängproblematiken i ert närområde och nationellt.

Johan Ekström, Kriminalinspektör på Spaningssektionen i Göteborg, och Alexander Löfström, Narkotikahundförare/narkotikastrateg, Kriminalvården.
Båda är styrelseledamöter i SNPF och har genom samverkan med systerorganisationer i USA fått möjlighet att med egna ögon se hur narkotikapolisen arbetar både lokalt och federalt, denna gång i Colorado.
Ann-Sofie Johansson
Socionom, rådgivare på den nationella stödtjänsten Droghjälpen vid eStöd, Beroendecentrum Stockholm, och samordnare av Nationella cannabisnätverket. Har arbetat med beroendefrågor i 30 år och har som rådgivare, utbildare och nätverkssamordnare, stor inblick i frågan om droger och förändringsstöd.
Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade läkemedel på den illegala preparatmarknaden.
Numera droginformatör och sedan mer än tio år även verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift.
Pelle Olsson
Sjuksköterska i grunden och har jobbat bl a inom akutsjukvård och narkomanvård. Är idag vetenskapsjournalist med narkotika som specialitet, som besökt och gjort omfattande reportage från andra länder, senast från Vancouver, Kanada. Han har bl a skrivit böcker som "8 myter om cannabis" och "Big Marijuana".

Våra medlemmar tillhör: