PROGRAM FÖR UTBILDNINGSDAGEN I LINKÖPING 26/11 2020


Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14

Moderator: Sven Alhbin
08.15-09.00Incheckning & frukostfika
09.00-10.00Moderator Sven Alhbin inleder med att presentera Svenska Narkotikapolisföreningen, dagens program och hålltider. Han fortsätter sedan med att tala om Narkotikaflödet i landet och vilken inverkan Polisens nya narkotikastrategi kommer att få på bekämpningen. Dessutom presenterar han polisens och samverkanspartnernas nya inriktningar för att få bukt med det grova våldet i kriminella miljöer där narkotikaproblematiken alltid spelar en stor roll. Biträdd av polis från regionen.
10.00-10.10Bensträckare
10.10-11.00Energidrycker-en hälsofara?
Med intensiv marknadsföring har energidrycker blivit populära bland barn och ungdomar.
Dryckerna innehåller flera uppiggande substanser och kan medföra vissa hälsorisker. Marie Clasgård
går igenom frågor om innehåll, biverkningar, åldersgräns och skillnader på energidrycker
och sportdrycker. Ska de säljas/användas på skolor och idrottsanläggningar? Ska vi använda
energidrycker i vår förening/skola i samband med fysisk aktivitet? Energidrycker och alkohol?
11.00-11.10Fruktpaus
11.10-12.00Droghjälpen – Ett första steg till förändring
Till Droghjälpen kan alla personer som berörs av droger höra av sig – helt anonymt och från hela landet. Kontakten kan handla om motiverande samtal, information, rådgivning och vägledning för vidare hjälp.
Ann-Sofie Johansson som är rådgivare på Droghjälpen berättar om verksamheten och vad hon som rådgivare möter. Hon tydliggör på vilket sätt tjänsten kan vara till hjälp och går igenom vad målgruppen efterfrågar, vad skillnaderna är mellan anonymt stöd och behandling samt vikten av olika vägar till att få hjälp. Hon har även projektlett en studie om internetbaserat stöd för cannabisanvändare och kommer att dela med sig om vad resultatet visade.
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00Preparat och trender i Sverige och i omvärlden
Tillgången på legala och illegala droger ökar i rask takt över hela världen. Drogerna blir allt mer potenta, priserna sjunker och missbruket ökar. Starka krafter driver på utvecklingen i takt med att kraven på avkriminalisering och legalisering ökar. Skiljer sig trenderna i Sverige från övriga Europa och vilka är de vanligaste preparaten?
Gunnar Hermansson ger i föreläsningen en övergripande bild av situationen och de senaste trenderna samt var man kan söka information om preparat, tecken och symtom.
14.00-14.10Bensträckare
14.10-14.45Kriminalitet som livsstil: ur kvinnligt perspektiv
Lizylotte Hrehorczuk har tidigare levt ett liv i samhällets skuggsida och upplevt de flesta av de faror som kvinnor i den världen kan möta, såsom våldsamma relationer, missbruk och frihetsberövande. Idag hjälper hon andra att ta sig ur kriminalitet till ett bättre liv via organisationen KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) i Norrköping. Här får vi ta del av hennes historia och erfarenheter som kvinna i den mest utsatta av miljöer samt veta mer om vad KRIS är.
14.45-15.15Eftermiddagsfika
15.15-15.50Forts Lizylotte Hrehorczuk
15.50-16.00Frågor, avrundning, avslutning. Tack och på återseende!
För mer information, ring 031-797 79 55 eller maila: info@snpf.org
Sven Alhbin
Moderator Sven Alhbin, fd ordförande i SNPF och pensionerad chef för Länskriminalpolisen i Västra Götaland med mångårig erfarenhet av narkotikabrottslighet och gängkriminalitet. Sven ger en översikt över narkotikasituationen och gängproblematiken i ert närområde och nationellt.
Marie Clasgård
Ordförande och grundare till Stiftelsen Sportfront mot droger, våld och rasism. De arbetar förebyggande mot våld och droger i samhället.
Hon har lång erfarenhet som leg. pedagog med förebyggande och främjande arbete i skolan och idrotten. Tidigare samordnare för drogförebyggande arbete i Mobilisering mot Narkotika. Har ett stort engagemang för alla barns rätt att växa upp i vålds- och drogfria miljöer.
Ann-Sofie Johansson
Socionom, rådgivare på den nationella stödtjänsten Droghjälpen vid eStöd, Beroendecentrum Stockholm, och samordnare av Nationella cannabisnätverket. Har arbetat med beroendefrågor i 30 år och har som rådgivare, utbildare och nätverkssamordnare, stor inblick i frågan om droger och förändringsstöd.
Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade läkemedel på den illegala preparatmarknaden.
Numera droginformatör och sedan mer än tio år även verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift.
Lizylotte Hrehorczuk
Verksamhetsansvarig och anstaltsansvarig KRIS Norrköping
Livsstilskoordinator/Behandlingsassistent

Våra medlemmar tillhör: