PROGRAM FÖR UTBILDNINGSDAGEN I MALMÖ 11/4 2019


Folk Mat & Möten, Olof Palmes plats 1

Moderator: Sven Alhbin
08.15-09.00Incheckning & frukostfika
09.00-10.00Moderator Sven Alhbin inleder med information om dagen och fortsätter sedan med
Narkotikaflödet i landet kopplat till gäng och organiserad brottslighet
10.00-10.05Paus, bensträckare
10.05-11.00Preparatkännedom samt Narkotikasituationen lokalt och nationellt
Användandet av narkotika och andra liknande droger ökar sedan flera år, både här i Sverige och i omvärlden. Men hur utbrett är problemet, vilka är användarna och vilka preparat förekommer på marknaden? Vilka trender kan vi se? Vi får en bild av såväl den nationella som den lokala situationen av Gunnar Hermansson och Sven Alhbin med biträde av en polis från Karlstad.
Även fördjupade kunskaper om utvalda preparat, tecken och symtom utlovas i föreläsningen.
11.00-11.10Paus, frukt
11.10-12.00STÖRA – ett verktyg för brottsbekämpning
Metoden används av Tullverket i samverkan med andra myndigheter för att komma till avslut och åtgärd vid behov som inte gränskontroll, utdragna tullkriminalprojekt eller övriga spaningsärende kan uppnå inom rimlig tid. Detta oavsett illegal vara. Målet är inte alltid att omedelbart kunna lagföra eller slå ut viss kriminell verksamhet utan att störa den kraftigt med förhoppningen att den upphör.
Gürsu Öncü
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00Tramadol – ur ungdomars perspektiv
Martin Bauhn, informatör och Drogtestare på FMN berättar om hur de unga ser på Tramadol. Varför brukar allt fler ungdomar Tramadol, ofta i samband med Cannabis? Vad upplever missbrukaren som positivt med läkemedlet Tramadol, vilka är symptomen och vilka är riskerna?
14.00-14.05Paus, bensträckare
14.05-14.50Makt, mod och motstånd!
– en berättelse om människans bästa vän, alkoholen.
Benny Haag
14.50-15.10Eftermiddagsfika
15.10-15.50Vadå, beror det på mig?! – en berättelse om bemötande! Hur man bemöter sig själv. Hur man bemöter andra. Hur man bemöter det som kallas livet...
Benny Haag
15.50-16.00Frågor, avrundning, avslutning. Tack och på återseende!
För mer information, ring 031-797 79 55 eller maila: info@snpf.org
Sven Alhbin
Moderator Sven Alhbin, fd ordförande i SNPF och pensionerad chef för Länskriminalpolisen i Västra Götaland med mångårig erfarenhet av narkotikabrottslighet och gängkriminalitet. Sven ger en översikt över narkotikasituationen och gängproblematiken i ert närområde och nationellt.
Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade läkemedel på den illegala preparatmarknaden.
Numera droginformatör och sedan mer än tio år även verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift.
Gürsu Öncü
Gruppchef för en gränsskyddsgrupp i Tullverkets södra region. Är även en av de tjänstemän som startat och utvecklat STÖRA-metodiken.
FMN i Malmö är en anhörigförening, vars huvudsakliga verksamhet består av råd och stöd till anhöriga som omger en person med missbruksproblem.
FMN i Malmö arbetar också för att på olika sätt förebygga missbruk, bland annat genom drogtestning.
Benny Haag
Skådespelare. Författare. Föreläsare. KBT-terapeut.
Gick Teaterhögskolan 1985-88. Arbetade på Dramaten 1988-2000. Därefter föreläsare, Terapeut. Skrivit böcker om Hammarbyikonen Kennedy Bakircioglu, förre Hammarbytränaren Nanne Bergstrand, beroendeläkaren Ingemar Sköld, terrordådet på Drottninggatan, samt böcker om den egna alkoholresan.