PROGRAM FÖR UTBILDNINGSDAGEN I MALMÖ 18/3 2020


Folk Mat & Möten, Olof Palmes plats 1

Moderator: Sven Alhbin
08.15-09.00Incheckning & frukostfika
09.00-10.00Moderator Sven Alhbin inleder med att presentera Svenska Narkotikapolisföreningen, dagens program och hålltider. Han fortsätter sedan med att tala om Narkotikaflödet i landet och vilken inverkan Polisens nya narkotikastrategi kommer att få på bekämpningen. Dessutom presenterar han polisens och samverkanspartnernas nya inriktningar för att få bukt med det grova våldet i kriminella miljöer där narkotikaproblematiken alltid spelar en stor roll. Biträdd av polis från regionen.
10.00-10.05Paus, bensträckare
10.10-11.00Samsjuklighet – droganvändning vid psykisk ohälsa
Lotta Borg Skoglund har arbetat länge med ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och riskfyllda alkohol- och drogvanor. Hennes forskning rör samsjuklighet och spänner från tidiga insatser vid tecken på psykisk ohälsa hos barn och ungdomar till skadligt bruk av alkohol och droger hos ungdomar och vuxna. Vilka orsaker och kliniska yttringar finns vid samsjuklighet av ADHD och beroende; varför förekommer det så ofta samtidigt, både hos samma individ men även ansamlas i familjer och hur ser det ickemedicinska bruket av ADHD-läkemedel ut i Sverige och internationellt?

11.00-11.10Paus, frukt
11.10-12.00Vad har hänt i Colorado efter legaliseringsprocessen - sett ur våra ögon!
Johan Ekström, Polisen och Alexander Löfström, Kriminalvården gjorde hösten 2019 en studieresa till Colorado. Där jobbade de med den lokala och federala polisen, fick del av deras erfarenheter och iakttog under resans gång legaliseringens baksida: lukten av cannabis kändes överallt och 12-13 åringar satt påverkade på gatorna. Denver har invaderats av narkotikaturister och den utlovade argumentet att polisen kunde frigöra resurser och jobba med annat än cannabis har misslyckats.
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00Preparat och trender i Sverige och i omvärlden
Tillgången på legala och illegala droger ökar i rask takt över hela världen. Drogerna blir allt mer potenta, priserna sjunker och missbruket ökar. Starka krafter driver på utvecklingen i takt med att kraven på avkriminalisering och legalisering ökar. Skiljer sig trenderna i Sverige från övriga Europa och vilka är de vanligaste preparaten?
Gunnar Hermansson ger i föreläsningen en övergripande bild av situationen och de senaste trenderna samt var man kan söka information om preparat, tecken och symtom.
14.00-14.10Paus, bensträckare
14.10-14.45Hoppa av och skapa nytt liv - en f d gängmedlem berättar
Peter Svensson var fullvärdig medlem i ett av de våldsammaste gängen, Brödraskapet Wolfpack. Men han valde att lämna den kriminella världen.
Idag arbetar Peter med att hjälpa avhoppare där motivationen finns och ge stöd åt unga i riskgruppen. Han vill verka för ökad förståelse om de mekanismer som ofta ligger bakom gängtillhörighet, men också sprida hopp om att det är möjligt att komma ur ett hopplöst läge, att man alltid kan göra nya val och ändra sina gamla beteenden och tankemönster.
14.45-15.15Eftermiddagsfika
15.15-15.50Forts Peter Svensson
15.50-16.00Frågor, avrundning, avslutning. Tack och på återseende!
För mer information, ring 031-797 79 55 eller maila: info@snpf.org
Sven Alhbin
Moderator Sven Alhbin, fd ordförande i SNPF och pensionerad chef för Länskriminalpolisen i Västra Götaland med mångårig erfarenhet av narkotikabrottslighet och gängkriminalitet. Sven ger en översikt över narkotikasituationen och gängproblematiken i ert närområde och nationellt.
Lotta Borg Skoglund
Överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri vid SMART Psykiatri. Hon forskar vid Uppsala universitet och Karolinska institutet och har skrivit en doktorsavhandling om orsaker till och behandling vid adhd och samtidigt skadligt bruk och beroende.

Johan Ekström, Kriminalinspektör på Spaningssektionen i Göteborg, och Alexander Löfström, Narkotikahundförare/narkotikastrateg, Kriminalvården.
Båda är styrelseledamöter i SNPF och har genom samverkan med systerorganisationer i USA fått möjlighet att med egna ögon se hur narkotikapolisen arbetar både lokalt och federalt, denna gång i Colorado.
Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade läkemedel på den illegala preparatmarknaden.
Numera droginformatör och sedan mer än tio år även verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift.
Peter Svensson
Verksamhetsansvarig för avhopparverksamheten Passus Fryshuset, f d gängmedlem som nu arbetar i Stockholm och på andra orter där Fryshuset finns med att hjälpa andra lämna den kriminella världen

Våra medlemmar tillhör: