PROGRAM FÖR UTBILDNINGSDAGEN I MALMÖ 11/4 2019


Folk Mat & Möten, Olof Palmes plats 1

Moderator: Sven Alhbin
08.15-09.00Incheckning & frukostfika
09.00-10.00Moderator Sven Alhbin inleder med information om dagen och fortsätter sedan med Narkotikaflödet i landet kopplat till gäng och organiserad brottslighet, biträdd av en polis från Malmö som ger lokal lägesrapport.
10.00-10.05Paus, bensträckare
10.05-11.00Preparatkännedom samt Narkotikasituationen lokalt och nationellt
Användandet av narkotika och andra liknande droger ökar sedan flera år, både här i Sverige och i omvärlden. Men hur utbrett är problemet, vilka är användarna och vilka preparat förekommer på marknaden? Vilka trender kan vi se? Vi får en bild av såväl den nationella som den internationella situationen av Gunnar Hermansson.
Även fördjupade kunskaper om utvalda preparat, tecken och symtom utlovas i föreläsningen.
11.00-11.10Paus, frukt
11.10-12.00Energidrycker-en hälsofara?
Med intensiv marknadsföring har energidrycker blivit populära bland barn och ungdomar. Dryckerna innehåller flera uppiggande substanser och kan medföra vissa hälsorisker. Marie Clasgård går igenom frågor om innehåll, biverkningar, åldersgräns och skillnader på energidrycker och sportdrycker. Ska de säljas/användas på skolor och idrottsanläggningar? Ska vi använda energidrycker i vår förening/skola i samband med fysisk aktivitet? Energidrycker och alkohol?
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00Tramadol – ur ungdomars perspektiv
Martin Bauhn, informatör och Drogtestare på FMN berättar om hur de unga ser på Tramadol. Varför brukar allt fler ungdomar Tramadol, ofta i samband med Cannabis? Vad upplever missbrukaren som positivt med läkemedlet Tramadol, vilka är symptomen och vilka är riskerna?
14.00-14.05Paus, bensträckare
14.05-14.50Makt, mod och motstånd!
– en berättelse om människans bästa vän, alkoholen.
Benny Haag
14.50-15.10Eftermiddagsfika
15.10-15.50Vadå, beror det på mig?! – en berättelse om bemötande! Hur man bemöter sig själv. Hur man bemöter andra. Hur man bemöter det som kallas livet...
Benny Haag
15.50-16.00Frågor, avrundning, avslutning. Tack och på återseende!
För mer information, ring 031-797 79 55 eller maila: info@snpf.org
Sven Alhbin
Moderator Sven Alhbin, fd ordförande i SNPF och pensionerad chef för Länskriminalpolisen i Västra Götaland med mångårig erfarenhet av narkotikabrottslighet och gängkriminalitet. Sven ger en översikt över narkotikasituationen och gängproblematiken i ert närområde och nationellt.
Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade läkemedel på den illegala preparatmarknaden.
Numera droginformatör och sedan mer än tio år även verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift.
Marie Clasgård
Ordförande och grundare till Stiftelsen Sportfront mot droger, våld och rasism. De arbetar förebyggande mot våld och droger i samhället. Hon har lång erfarenhet som leg. pedagog med förebyggande och främjande arbete i skolan och idrotten. Tidigare samordnare för drogförebyggande arbete i Mobilisering mot Narkotika. Har ett stort engagemang för alla barns rätt att växa upp i vålds- och drogfria miljöer.
FMN i Malmö är en anhörigförening, vars huvudsakliga verksamhet består av råd och stöd till anhöriga som omger en person med missbruksproblem.
FMN i Malmö arbetar också för att på olika sätt förebygga missbruk, bland annat genom drogtestning.
Benny Haag
Skådespelare. Författare. Föreläsare. KBT-terapeut.
Gick Teaterhögskolan 1985-88. Arbetade på Dramaten 1988-2000. Därefter föreläsare, Terapeut. Skrivit böcker om Hammarbyikonen Kennedy Bakircioglu, förre Hammarbytränaren Nanne Bergstrand, beroendeläkaren Ingemar Sköld, terrordådet på Drottninggatan, samt böcker om den egna alkoholresan.