PROGRAM FÖR UTBILDNINGSDAGEN I STOCKHOLM 18/11 2021


Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm

Moderator: Lennart Karlsson
08.15-09.00Incheckning & frukostfika
09.00-10.00Moderator Lennart Karlsson inleder med att presentera Svenska Narkotikapolisföreningen, dagens program och hålltider samt läget i regionen, landet. Det blir även information om den nya kunskapsportalen som SNPF lanserar under hösten.
10.00-10.10Bensträckare
10.10-11.00Samsjuklighet – droganvändning vid psykisk ohälsa
Lotta Borg Skoglund har arbetat länge med ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och riskfyllda alkohol- och drogvanor. Hennes forskning rör samsjuklighet och spänner från tidiga insatser vid tecken på psykisk ohälsa hos barn och ungdomar till skadligt bruk av alkohol och droger hos ungdomar och vuxna. Vilka orsaker och kliniska yttringar finns vid samsjuklighet av ADHD och beroende; varför förekommer det så ofta samtidigt, både hos samma individ men även ansamlas i familjer och hur ser det ickemedicinska bruket av ADHD-läkemedel ut i Sverige och internationellt?
11.00-11.10Fruktpaus
11.10-12.00Preparat och trender i Sverige och i omvärlden
Tillgången på legala och illegala droger ökar i rask takt över hela världen. Drogerna blir allt mer potenta, priserna sjunker och missbruket ökar. Skiljer sig trenderna i Sverige från övriga Europa och vilka är de vanligaste preparaten?
Gunnar Hermansson ger i föreläsningen en övergripande bild av situationen och de senaste trenderna med ett par fallbeskrivningar, samt var man kan söka information om preparat, tecken och symtom.
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00 Kristalliserat metamfetamin-ett ökande problem?
Ice, Crystal-Meth, T, Tina. Kristalliserat metamfetamin har många olika namn. Många känner till drogen genom den populära serien ”Breaking Bad”. Men vad känner du till om drogen i verkligheten? Hur vanlig är den i Sverige? Hur ser den ut? Vilka är det som använder den? Den här föreläsningen med moderatorn och narkotikapolisen Lennart Karlsson kommer att ge er nya kunskaper beträffande ett preparat som ökar i förekomst.
14.00-14.10Bensträckare
14.10-14.455 miljoner steg från Norrköping till Fisterra
Viktor Jinnevång hade nått botten. Hans liv var inte bara kantat utan även genomsyrat av droger, kriminalitet och en livsstil som var direkt förödande.
Men en dag bestämmer han sig plötsligt för att gå; bort från det gamla livet i Västerås och mot Norrköping som blir den stad där hans liv vänder.
I sökande efter sin nya identitet beslutar sig Viktor för att vandra 3645 km till Fisterra i Spanien. Dokumentären 5 miljoner steg som går att se på SVT beskriver en fängslande berättelse om vandringen som vi kommer få ta del av direkt på plats.
14.45-15.15Eftermiddagsfika
15.15-15.50Forts 5 miljoner steg...
15.50-16.00Frågor, avrundning, avslutning. Tack och på återseende!
För mer information, ring 031-797 79 55 eller maila: info@snpf.org
Lennart Karlsson
Kriminalkommissarie i Stockholm, flitigt anlitad föreläsare, ofta medverkande i tv och andra medier när det gäller narkotikafrågor samt inte minst ordförande i Svenska Narkotikapolisföreningen.
Lotta Borg Skoglund
Överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri vid SMART Psykiatri. Hon forskar vid Uppsala universitet och Karolinska institutet och har skrivit en doktorsavhandling om orsaker till och behandling vid adhd och samtidigt skadligt bruk och beroende.
Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade läkemedel på den illegala preparatmarknaden.
Numera droginformatör och sedan mer än tio år även verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift.
Knarkaren som blev rörmokare och gick till Spanien.
Viktor Jinnevång är en inspirerande föreläsare som genom egna erfarenheter kan beskriva verkligheten så att man förstår. Genom sin egen resa från tungt missbruk till blivande lärare kan han ge en inblick i den process som många missbrukare går igenom i sin resa mot drogfrihet.
Viktors drivkraft är att visa på̊ möjligheter och motivera andra till att bli sitt bästa jag.


Våra medlemmar tillhör: