Utbildningspaket


Ett utbildningspaket anpassat för landets Högstadie/gymnasieskolor.

Ett stort problem för lärarkåren är att det i skolorna saknas relevant utbildningsmaterial gällande narkotikafrågor. För att tillgodose detta behov har vi i samarbete med de främsta experterna i Norden tagit fram boken Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor. Denna bok är det mest vederhäftiga och aktuella material som finns att tillgå i ämnet och vi har som mål att den skall finnas tillgänglig på landets samtliga skolor.

Läs mer här

Våra medlemmar tillhör: