Vår medlem och återkommande föreläsare i debatt i Allingsås Tidning – ”Man vet inte exakt hur många som dör”

Replik till Här tas langaren på bar gärning

Först vill jag säga att det är bra och modigt att du delar med dig av dina erfarenheter, Thomas. Debatten om narkotikan i samhället måste föras hela tiden och frågan ska ständigt lyftas upp.

Jag skulle vilja bemöta lite av det du skriver utifrån mitt perspektiv som polis. 1993 motionerade moderaterna om att ringa narkotikabrott eget bruk skulle få fängelse i straffskalan. Anledning var att ge polisen möjlighet till kroppsbesiktning. Något som enligt rättegångsbalken är möjligt endast om brottet ifråga har fängelse i straffskalan.

Motionen gick igenom och narkotikastrafflagen ändrades och det blev nu fängelse i straffskalan för ringa narkotikabrott eget bruk. Sex månaders fängelse närmare bestämt, eller böter. Något reell straffskärpning blev det dock inte tal om. Det finns i dagsläget, mig veterligen, inte en enda person som faktiskt dömts till fängelse för ringa narkotikabrott utan normalpåföljden är dagsböter. Så än idag.

Dödligheten var vid det här laget, 1993, relativt måttlig (ca 270 st) men hade en stigande kurva – och det var heroinet som var den stora dödaren i sammanhanget. Kurvan planade ut vid år 2000 (ca 400 st) och började därefter minska något för varje år som gick fram till 2005 (ca 370 st). Därefter sticker kurvan rakt upp till dagens skyhöga ca 765 döda om året – eller det är vad man tror i vart fall.

Faktum är att man vet att dödligheten ökat men man vet inte exakt hur många som dör. Det finns mycket felkällor och man har också ändrat mätmetoder under vägen. Men tre olika register visar ändå på samma trend (Dödsorsaksregistrets narkotikaindex, TOXREG och EMCDDA). Som jämförelse kan sägas att den alkoholrelaterade dödligheten halverats sedan 1994.

Varför narkotikadödligheten ökar kraftigt 2005 vet man inte heller riktigt. Men en del av förklaringen finns i att regelverket kring LARO (Läkemedels Assisterad Rehabilitering vid Opioidberoende) ändrades. Man tillförde också ett nytt preparat till LARO utöver Metadon nämligen Buprenorfen eller Subutex som varumärket hette på den tiden. Programmen läckte och läcker fortfarande tyvärr en hel del preparat ut på gatan……..

Niklas Lindroth
Narkotikasamordnare Polisen Alingsås

Läs hela debattinlägget i Allingsås Tidning