Vem gör vad i styrelsen?

Stockholms-gruppen:

Lena Larsson
Åsa Dahlberg
Ove Dahlberg
Lennart Karlsson
Kim Nivall
Mia-Maria Magnusson
Magnus Sjödén
Gunnar Hermansson

Göteborgs-gruppen:

Alexander Löfström
Gill Eriksson
Johan Ekström
Christina Lindgren
Björn Ekström
Anette Wiberg-Koffner

Malmö-gruppen:

Zijad Taslaman
Camilla Eriksson


Ordförande
Lennart Karlsson

Ordförande

 • Kontaktperson verkschefer
 • Kontaktperson CNOA
 • Kontaktperson NNOAC
 • Kontaktperson Mediahuset
 • Kontaktperson CAN (ersättare)
 • Ansvarig utgivare för tidningen
 • Ledarskribent
Vice ordförande
Gill Eriksson

Vice ordförande

 • Ledarskribent
 • Kontaktperson Mediahuset
 • Kontaktperson  WFAD/ECAD
 • Kontaktperson Tullverket
 • Kontaktperson Föreningsambassadörer
 • Kontaktperson Sverige mot narkotika
Sekreterare
Björn Ekström

Sekreterare

 • Stöd: Hotell-konferensbokning
Kassör
Ove Dahlberg

Kassör

 • Föreningens brevlåda
 • Kontaktperson NNPF
Ledamot
Camilla Eriksson

Konferenskoordinator

 • Samordning/logistik – mat/dryck/utrustning
 • Konferensunderhållning
 • Scenkoordinator – invigning/Mingel/Bankett
Ledamot
Lena Larsson

Resor/Inköp

 • Resebokningar
 • Inköp/försäljning, förening/profil, konferensgåvor, föreläsargåvor
 • Konferenskoordinator
Ledamot
Kim Nilvall

Samverkan – Utbildning/akademi

 • Hemsida
 • Konferensskyltar
 • Utbildningsbevis
Ledamot
Christina Lindgren

Hotellkonferensbokning

 • Konferensutskick
 • Konferensbokning
 • Hotellförhandling
 • Incheckning
Ledamot
Åsa Dahlberg

Medlemsregister/medlemsfrågor

 • Föreningens brevlåda
 • Ansvarig resebidragsansökningar
 • Bokrecensioner i tidningen
 • Medlemsregistret: nya medlemmar, adressändringar
 • Inköp/försäljning
Ledamot
Zijad Taslaman

Medlemsregister

 • Medlemsregister
 • Incheckning föreläsare
 • Teknik/föreläsningar
Ledamot
Anette Wiberg Koffner

Stipendier/Foto

 • Samordnare stipendiater
 • Rättsrutan tidskriften
 • Foto
 • Blommor
Suppleant
Alexander Löfström

Konferenskoordinator

 • Konferensunderhållning
 • Invignings film
 • Incheckning föreläsare
 • Namnbrickor – konferens
Suppleant
Johan Ekström

Hotell-Konferensbokning

 • Konferensutskick
 • Konferensbokning
 • Hotellförhandling
 • Incheckning
Suppleant
Mia-Maria Magnusson

Samverkan – Utbildning/akademi

 • Utvärdering – konferens
Suppleant
Magnus Sjödén

Konferenskoordinator

 • Samordning/logistik – utrustning/mat/dryck
 • Konferensunderhållning
 • Scenkoordinator – invigning/mingel/bankett
Adjungerad Redaktör
Gunnar Hermansson

 

 • Redaktör tidningen
 • Styrelsens telefon- och adresslista.
 • Redaktör medlemstidningen
 • Redaktör konferenstidningen
 • Styrelsens telefon- och adresslista.