World Drug Report 2014 UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime – rapport som beskriver trender och utveckling inom narkotika i världen.

Ladda ner rapporten här.