Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en bred översikt över de vanligaste aktuella drogerna på den illegala svenska marknaden.

Ett 50-tal preparat och beredningar beskrivs i fråga om sammansättningar, ruseffekter, skadeverkningar m.m. tillsammans med detaljerade färgfotografier. Vanliga kroppsliga och psykiska symptom på drogrus redovisas i checklistor.

Ett särskilt avsnitt ägnas åt upptäckt av drogmissbruk.

I denna trettonde upplaga har en rad textavsnitt aktualiserats och nya bilder tillförts. Sakuppgifterna är – såvida ej annat anges – aktuella per den 2 januari 2018.

 

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en unik översikt över drogområdet. Den är lämplig vid grundläggande undervisning inom skola, socialtjänst, frivilligt arbete, polisväsende, säkerhetsverksamhet, företagshälsovård, personalarbete samt lärar- och ungdomsledarutbildning.

Skriften ges ut av Svenska Carnegie institutet och Svenska Narkotikapolisföreningen.

ISBN 978-91-87514-46-3

Format A4, 64 sidor, ca 150 färgbilder.

Beställning:

Pris 290 kr exkl. moms. (307 kr inkl. moms)

Svenska Narkotikapolisföreningen
Marieholmsgatan 10
415 02 Göteborg
Tel: 031-797 79 55
Fax: 031-84 86 82
E-mail: order@snpf.org

Under rådande omständigheter är leveranstiden för närvarande 2-3 veckor för beställda produkter.

Polismyndigheter och anställda inom rättsväsendet kan beställa skriften till ett reducerat pris från ovanstående adress.

Beställning bör ske skriftligen. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa här.