Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en bred översikt över de vanligaste aktuella drogerna på den illegala svenska marknaden.

Ett 50-tal preparat och beredningar beskrivs i fråga om sammansättningar, ruseffekter, skadeverkningar m.m. tillsammans med detaljerade färgfotografier. Vanliga kroppsliga och psykiska symptom på drogrus redovisas i checklistor.

Ett särskilt avsnitt ägnas åt upptäckt av drogmissbruk.

I denna trettonde upplaga har en rad textavsnitt aktualiserats och nya bilder tillförts. Sakuppgifterna är – såvida ej annat anges – aktuella per den 2 januari 2018.

 

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en unik översikt över drogområdet. Den är lämplig vid grundläggande undervisning inom skola, socialtjänst, frivilligt arbete, polisväsende, säkerhetsverksamhet, företagshälsovård, personalarbete samt lärar- och ungdomsledarutbildning.

Skriften ges ut av Svenska Carnegie institutet och Svenska Narkotikapolisföreningen.

ISBN 978-91-87514-46-3

Format A4, 64 sidor, ca 150 färgbilder.

Beställning:

Pris 290 kr exkl. moms. (307 kr inkl. moms)

Svenska Narkotikapolisföreningen
Marieholmsgatan 10
415 02 Göteborg
Tel: 031-797 79 55
Fax: 031-84 86 82
E-mail: order@snpf.org

Polismyndigheter och anställda inom rättsväsendet kan beställa skriften till ett reducerat pris från ovanstående adress.

Beställning bör ske skriftligen.