Narkotikautbildningskonferens för arbetslivet


Narkotika förekommer i en större omfattning än de flesta känner till och kan skapa stora problem för Dig i Din roll som företagsledare, arbetskamrat, förälder m m.

Med tanke på de risker narkotikan utgör i dagens samhälle är det av allra största vikt att man har någon form av beredskap för att möta detta problem så tidigt som möjligt.

Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, startade 1991 en narkotikautbildning med målsättningen att skapa inblick i ett växande och förödande samhällsproblem. Vi inom SNPF fick klart för oss genom våra dagliga kontakter med företag, föräldrar, skolor och organisationer att man på de flesta håll saknar nödvändiga kunskaper för att kunna upptäcka och åtgärda de problem man kan möta. Detta anser vi också vara den största faran. – Man vet inte hur ett drogmissbruk yttrar sig. Våra årligen återkommande utbildningsdagar utgör grunden i vår verksamhet, och riktar sig till människor i näringslivet och de problem man kan möta där.

Vi lägger stor vikt vid att deltagarna skall få kunskaper för att kunna åtgärda problemen innan de blir ohanterliga. Varje deltagare får med sig ett bokpaket med litteratur i ämnet, bl a en bok med titeln ”Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor”, en skrift som presenterar alla preparat på ett hittills oöverträffat sätt.

Narkotikabekämpningen kan inte bara vara ett problem för de rättsvårdande myndigheterna att lösa. Alla måste hjälpa till – alla måste skaffa sig kunskap.

Utbildningsdagar 2020

Malmö 18 mars | Program och anmälningsformulär |Film och föreläsningar från dagen

Karlstad 8 oktober | Inställd

Gävle 4 november | Inställd

Stockholm 5 november | Inställd

Linköping 26 november | Inställd

Datum för utbildningsdagarna 2021 kommer under hösten

Vidare information kan fås på:
Telefon 031- 797 79 55 eller
info@snpf.org